Şişli Boşanma Avukatı

Şişli Boşanma Avukatı

Karatay Hukuk Bürosu İstanbul’da anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davalarında boşanma avukatı olarak hizmet vermektedir. Boşanma davaları kapsamında tazminat, nafaka, velayet, mal rejiminin tasfiyesi gibi konular başta olmak üzere boşanma davaları konusunda her tülü konuda hukuki hizmet vermektedir.

Hukuk sistemimizde her ne kadar Şişli boşanma avukatı gibi bir nitelendirme olmasa da aile hukukunda uzmanlaşmış Karatay Hukuk Bürosu boşanma davalarında hukuki hizmet sunmaktadır.

Boşanma nedir?

Boşanma, evlilik birliğini sonlandırmak amacıyla eşlerin mahkemeye yönelttikleri irade beyanı neticesinde dava yoluyla evlilik birliğinin sonlandırılması işlemdir. Boşanmanın eşlerden sadece birinin açacağı davayla da gerçekleşmesi mümkün olup iki eş birbirlerine karşı boşanma davası da açabileceklerdir.

Boşanma davası nedir?

Boşanma davası, eşlerin Türk Medeni Kanunu’nda sayılan boşanma sebeplerinden en az birini ileri sürerek açtığı davadır. Boşanma davası ancak kanunda sayılan sebeplere dayanabilir. Boşanmanın geçerli olabilmesi de yine bu sebeplere dayanarak mahkeme huzurunda hüküm altına alınmasıyla gerçekleşir.

Boşanma Avukatı Kimdir?

Her ne kadar hukuk sistemimizde boşanma avukatı, ceza avukatı gibi resmi ünvanlar olmasa da boşanma avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış ve bu alanda müvekkillerine hizmet veren avukatlardır. Boşanma davalarıyla ilgili Karatay Hukuk Ofisi müvekkillerine memnuniyetle hizmet sağlayacaktır.

Boşanma davasının şartları nelerdir?

Boşanma davası, resmi olarak kurulmuş evlilik birliği içerisindeki tarafların sahip olduğu ve yalnızca evlilik birliği içerisinde bulundukları kişiye karşı yöneltebilecekleri bir haktır. Bu hak, bozucu yenilik doğuran bir hak niteliğinde olup diğer bozucu yenilik doğuran haklardan farklı olarak Aile Mahkemelerinde açılacak dava kanalıyla kullanılabilmektedir. Dolayısıyla geçerli bir boşanmadan bahsedilebilmesi için boşanma davası açılmalı ve sonucunda hâkim tarafından boşanma kararı hüküm altına alınmalıdır.

Boşanma davası açabilmek için gerekli şartlar dört ana başlık altında toplanmıştır. Buna göre;

 1. Eşler hayatta olması,
 2. Geçerli bir evliliğin kurulmuş ve dava açma anında devam ediyor olması,
 3. Eşlerden en az birinin boşanma davası açmış olması,
 4. Kanunda düzenlenen boşanma sebeplerinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Boşanma davasının açılabilmesi için talebin ilgili kanunda yazılı sebeplerden en az birine dayanması gerekmektedir. 

Medeni Kanun’da boşanma sebepleri m.161-166 arasında düzenlenmiştir. Bunlar; 

 1. Zina, 
 2. Hayata kast/pek kötü muamele/onur kırıcı davranış, 
 3. Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, 
 4. Terk, 
 5. Akıl hastalığı, 
 6. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması,
 7. Eşlerin boşanma hususunda anlaşması,
 8. Eylemli ayrılık sebebiyle boşanmadır.

BOŞANMA DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. 

BOŞANMA DAVASI AÇILIP AÇILMADIĞINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Hakkınızda boşanma davası açılıp açılmadığını e-devlet şifrenizle girebileceğiniz Vatandaş Portal’dan ya da adliyeden yapacağınız sorguyla öğrenebilirsiniz. Ayrıca avukatınız da dosyaya vekalet sunarak dosyanızı inceleyebilir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, taraflardan en az birinin boşanma yönündeki beyanlarını içerir dava dilekçesinin Aile Mahkemesine sunmasıyla açılır. Ancak dilekçenin gerek Türk Medeni Kanunu ve gerek Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun şekilde yazılmış olması gerekmektedir. Aksi halde açmış olduğunuz dava dosyanın içeriğine girilmeden dahi reddedilebilecektir. Bu hususta alanında uzman bir avukattan destek alabilirsiniz. Boşanma davalarıyla ilgili Karatay Hukuk Ofisi müvekkillerine memnuniyetle hukuki hizmet sağlayacaktır.