Şişli Ceza Avukatı

Şişli ceza Avukatı

Ceza hukuku alanında da hizmet veren Karatay Hukuk Bürosu gerek Asliye Ceza Mahkemelerinde gerekse de Ağır Ceza Mahkemelerinde müvekkillerine memnuniyetle hukuki destek sunacaktır.

Hukuk sistemimizde her ne kadar Şişli ceza avukatı gibi bir nitelendirme olmasa da ceza hukukunda uzmanlaşmış Şişli Karatay Avukatlık Bürosu ceza davalarında hukuki hizmet sunmaktadır.

Ceza Avukatının Görevi Nedir?

Ceza avukatlarının temel görevi müvekkillerinin müşteki sıfatında olduğu dosyalarda davaların müşteki müvekkil lehine sonuçlanmasını sağlamaya yönelik hizmet sunmak ve suçlu yani sanık sıfatıyla yargılanan kişilerin savunmalarını yapmaktır.

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Kanuni düzenlemelerle suç olarak nitelendirilmiş eylemlerin işlenmesi sonucunda meydana gelen ve suç olarak nitelendirilen bu eylemler neticesinde aleyhinize açılan ceza davalarında, size karşı işlenmiş suçlara ilişkin davalarda ve şikayetçi olduğunuz, olmak istediğiniz, dosyalarda suç duyurularında bulunularak başlayan soruşturma dosyalarıyla ilgilenirler.

Ağır Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ağır Ceza Avukatı, ağır ceza mahkemesi görev alanında kalan suçlara bakar. Genel kural olarak cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Bu genel kuralın istisnası olarak diğer suçlar;

  • Yağma (Gasp) suçu (TCK M. 148, 149)
  • Kasten öldürme suçu (TCK M. 81, 82)
  • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK M. 87/4)
  • Taksirle birden fazla kişinin ölüme veya yaralanmasına neden olma (TCK M. 85/2)
  • İrtikap suçu (TCK M. 250/1 ve 2)
  • Zimmet suçu (TCK M. 247)
  • Rüşvet suçu (TCK M. 252)
  • Resmî belgede sahtecilik suçunun nitelikli hali (TCK M. 204/2)
  • Nitelikli dolandırıcılık suçu (TCK M. 158)
  • Hileli iflas suçu (TCK m. 161)

Ceza Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmelidir?

Görülecek olan bir ceza dosyası için belirlenecek ceza avukatının alanında ve özellikle dosya kapsamındaki suç konusunda uzman olması gerekmektedir. Dosyaya konu suç özelinde uzman bir ceza avukatından alınacak hukuki hizmet müvekkillerin hak kaybının olmaması adına en sağlıklı seçim olacaktır.

CEZA AVUKATININ AVUKATLIK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?

Ceza davası avukatlık ücretleri her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan “asgari ücret tarifesi” ile belirlenmektedir. İlgili mahkemeler için ayrı ayrı Sanık müdafiliği ve müşteki vekilliği, tarifede belirtilen ücretin altında olmayacak şekilde belirlenir. Bu nedenle ceza avukatı vekillik ücretleri kesinlik içermeyeceği gibi ücret dosyanızın mahiyetine göre Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinin üzerinde belirlenebilecektir.