Şişli Kira Avukatı

Şişli kira Avukatı

Karatay Hukuk Bürosu İstanbul’da kira hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlık konusunda kira avukatı olarak hizmet vermektedir.

Gerek konut gerekse de iş yeri kira davaları kapsamında tahliye, kira artırımı, kira tespiti, uyarlama, eksik ödenen kiraların tahsili, kira sözleşmelerinin, tahliye taahhütnamesinin hazırlanması, ihtar çekilmesi gibi konular başta olmak üzere kira davaları ve hizmetleri konusunda her türlü konuda hukuki hizmet vermektedir.

Hukuk sistemimizde her ne kadar Şişli kira avukatı gibi bir nitelendirme olmasa da gayrımenkul hukukunda uzmanlaşmış Karatay Hukuk Bürosu kira davalarında hukuki hizmet sunmaktadır.

Kira Hukuku Nedir?

Kira hukuku, kiraya veren ile kiracı arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenleyen alandır. Gerek konut gerekse de iş yeri kiralarına ilişkin çıkabilecek her türlü uyuşmazlık kira hukuku alanına girmektedir. Yine kiralamadan önce hukuki kira sözleşmelerinin hazırlanması da kira hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

Kira Avukatı Hangi İş ve Davalara Bakar?

Kira hukukunda uzman bir avukat, müvekkillerden gelen kira kontratlarını revize eder, düzenler, ilgili kanun hükümleri gereği kira hukukuna uygun çeşitli sözleşme ve protokolleri hazırlar. Ayrıca davalar bakımından ise kira bedellerinin artırılması hususu için kira tespit davasına, kiranın ödenmemesi ya da eksik ödenmesi nedeniyle tahliye davasına, ev sahibinin ihtiyacı olması durumunda ihtiyaç nedeniyle tahliye davasına, iş yerinin veya konutun tadilatı ya da yeniden inşası nedeniyle tahliye davalarında hizmet vermektedir.

Avukat Kira Sözleşmesi Hazırlar Mı?

Kira sözleşmeleri avukat tarafından hazırlanabilmektedir. Bu konuda herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen uzman bir avukat tarafından kira sözleşmesi hazırlanması kişilerin yararına olacaktır. Alanında uzman bir avukat, kira sözleşmesi içeriğinde bulunabilen eksiklikleri ortadan kaldırıp kiraya vereni ileride karşılaşabileceği sorunlardan da koruyabilecektir.

Karatay Hukuk Bürosu kira sözleşmesi hazırlayabileceği gibi kira sözleşmesinin tanzim edilmesi hususunda danışmanlık da verebilecektir.

Avukatın kira sözleşmesi imzalamak için özel yetkiye ihtiyacı vardır. Vekaletnamede avukatın kira sözleşmesi hazırlayıp imzalamaya yetkisi olduğu yazıyorsa avukat imza atabilmektedir.

Kira Hukuku Alanında Avukatın Önemi Nedir?

Kira hukuku gerek kira sözleşmelerinin hazırlanması aşamasını gerekse de kiracı ile kiraya veren arasındaki hak ve yükümlülükleri düzenler. Kira avukatı, kiracı veya kiraya verenin henüz sözleşme imzalanırken dahi lehine ve aleyhine olabilecek hususları gözeterek vekaleten temsil ettiği kişinin hukuki haklarını azami ölçüde koruyacak şekilde hukuki danışmanlık yapar. Ayrıca açılacak ya da açılmış davalarda temsil ettiği kiracı ya da kiraya verenin lehine hüküm tesis edilmesi için mahkeme önünde gerekli çabayı sarfeder.

Kira Davalarında Avukatlık Ücreti Ne Kadar?

Kira hukuku avukatı ücreti yapılacak işe göre değişkenlik göstermektedir. İstanbul kira avukatı ücreti İstanbul Barosu tarafından belirlenen asgari ücret tarifesinden az olamayacaktır. Lakin bu tutarlar kesin olmamakla birlikte tamamen müvekkil ile avukat arasındaki anlaşmaya bağlıdır.

Ev Sahibi Evi satacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi?

Evin satılması kiracının evi tahliye etmesini gerektirmez. Ancak yeni malik iktisap tarihinden itibaren 1 ay içinde ihtarname çekerek 6 ay içinde evin tahliyesini isteyebilir.

2023 ev sahibi ne kadar zam yapabilir?

Kira artışına %25 sınırlama getiren geçici madde 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 2024 yılına kadar bir yıl süre ile uzatılmıştır. Buna göre 01.07.2024 tarihine kadar %25 uygulanacaktır.