Tehdit Suçu (TCK 106)

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit etmek fiili tehdit suçunu oluşturur.

Tehdit Suçu Nedir

Tehdit suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesinde düzenlenmiş olup bu maddenin birinci fıkrasında tehdit suçunun basit şekli, ikinci fıkrasındaysa tehdit suçunun nitelikli şekli hüküm altına alınmıştır.

Tehdit Suçunun Cezası Nedir?

Tehdit Suçunun Temel Halinin Cezası (TCK 106/1)

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Tehdit Suçunun Nitelikli Halinin Cezası (TCK 106/2)

Tehdit suçunun nitelikli hali Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesinin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir.

(2) Tehdidin; 

A) Silahla,

B) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

C) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

D) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Kişinin Kendisini Tehdit Eden Kişiye Karşı Suç İşlemesi Halinde Ne Olur?

Kişinin karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı cebir ve şiddet veya muhakkak ve ağır bir korkutma veya tehdit sonucu suç işleyen kimseye ceza verilmez. Bu gibi hallerde cebir ve şiddet, korkutma ve tehdidi kullanan kişi suçun faili sayılır.

Tehdit Suçu Şikâyete Tabi Mi?

Tehdit suçu yalnızca Mal varlığına yönelen basit tehdit suçu açısından şikayete tabi iken, tehdit suçunda kişinin yaşamına yönelik basit ve nitelikli tehdit halleri ise şikayete tabi değildir.

Tehdit Suçu Uzlaştırmaya Tabi Mi?

Tehdit suçunun basit şekli uzlaşma kapsamındadır. 

Silahla Tehdit Şikâyete Tabi Mi?

Tehdit suçunu silahla işlenmesi suçun nitelikli hallerinden biri olup suçun soruşturulması şikâyete tabi değildir. Tehdidin; İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Silahla Tehditte Şikâyetten Vazgeçme Halinde Suç Düşer Mi?

Silahla tehdit suçunda şikâyetten vazgeçilmesi halinde soruşturma kapanmayacağı gibi yargılama aşamasında da davanın düşmesi kararı verilemez. Bu nedenle silahla tehdit suçunun mağduru her ne kadar şikayetinden vazgeçse dahi savcılık soruşturma işlemlerini devam ettirmek zorundadır. Soruşturma sonunda deliller yeterli görülürse fail aleyhine dava açılır. Mahkeme suçun işlendiğini sabit görürse sanığa ceza verilir.

Silahla Tehdit Suçu Uzlaşma Kapsamında Mıdır?

Tehdit suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği 2. Fıkrada yer alan silahla tehdit suçunda uzlaştırma prosedürü uygulanmaz. Direkt olarak soruşturma ve kovuşturma aşamasına geçilir.

Silahla Tehdit Suçunda Ceza Hesaplama

Tehdit suçunun nitelikli hali Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesinin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir.

Tehdidin silahla işlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Ancak dosyanın içeriği ve fiilin mahiyetine göre ceza ağırlaştırılabilir. Bu hususta Karatay Hukuk Bürosu müvekkillerine memnuniyetle hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunacaktır.

HAKARET VE TEHDİTTEN CEZA ALIR MIYIM?

Tehdit

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

Silahla,

Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

Birden fazla kişi tarafından birlikte,

Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

Yorum yapın