Yasadışı Bahis Cezası

Bahis, yasal kurallar çerçevesinde şans oyunları kapsamında değerlendirilen bir kazanç yöntemi olarak nitelendirilmektedir. Yasadışı bahis ise, vergilendirilmeden ve devletimiz tarafından belirlenen yasal dağıtım yollarından kaçınılmak suretiyle illegal yöntemler aracılığıyla bu tür şans oyunlarının oynanması ve oynatılmasıdır.

Bahis Oynama ve Oynatma:

Türkiye’de 7258 sayılı Kanun kapsamında, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı dışında bir platform üzerinden bahis oynatmak yasadışıdır. Yasal izinlere sahip olmayan kişi veya kuruluşlar gerek online gerekse fiziksel ortamlarda bahis oynatamaz. Ayrıca, Spor Toto ve Milli Piyango İdaresi’nin yanı sıra, resmi izinleri olan belirli yabancı siteler dışında, online bahis oynamak da yasadışıdır.

Yasadışı Bahis:

Yasadışı bahis, oynatılması yasal olan bahis siteleri dışında kalan bahis sitelerinde bahis oynanması veya oynatılmasıdır. Kanuna aykırılık teşkil edip suç olarak kabul edilmektedir. 

Yasadışı Bahis Cezası:

Yasadışı bahis oynamanın yaptırımı para cezasıdır. Yasadışı bahis oynatmanınsa cezası daha ağır olup kapsamı hem para cezası hem de hapis cezasıdır. 

Yasadışı bahis oynama cezası 7258 sayılı Kanun m. 5/1-d ile düzenlenir. Buna göre yasadışı bahis cezası alanlar hakkında 5000 bin liradan 20000 liraya kadar idari para cezasına hükmedilir.

Yasadışı Bahis Oynatma Cezası:

7258 sayılı kanun uyarınca yasadışı bahis oynatma veya oynanmasına yer sağlama bir suçtur. 5-a uyarınca; “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Yasa Dışı Bahis Oynatma ve Kumar Oynatma Suçunun Birlikte İşlenmesi: Yasalar, Yaptırımlar ve Sonuçlar:

Bahsedilen bu iki suç bir arada işlendiği takdirde, hem yasaların ihlali daha karmaşık hale gelir, hem de potansiyel yaptırımlar artar.

Yasalar ve Yaptırımlar:

Türkiye’de, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenleme Hakkında Kanun, bahis oynama ve oynatmayı düzenler. Bu yasa, yasa dışı bahis oynatan veya oynayan kişilere hapis cezası ve ağır para cezası öngörür. Öte yandan, kumar oynama ve oynatma, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) göre düzenlenmiştir. Kumar oynatmanın cezası, TCK’nın 228. maddesine göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasıdır. Bahis ve kumar suçlarının bir arada işlenmesi, bu yaptırımların birleşmesi ve artması anlamına gelir. İki suçun bir arada işlenmesi, daha ağır cezaların uygulanması ve suçun niteliğinin daha ciddi hale gelmesine yol açar.

Yasa Dışı Bahis Oynama Cezası Nereden Öğrenilir?

2023 yılında yasadışı bahis oynama cezasına çarptırılan bireyler, kendilerine verilen idari para cezasını internet üzerinden kontrol edebilirler. Bu işlem, UYAP Vatandaş Portalı veya e-devlet sistemi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Cezanın detaylarına ulaşmak için Asliye Ceza Mahkemeleri’nin seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca, vergi borcu sorgulaması yapılarak da bu konuda bilgi edinilebilir. Fakat, soruşturma aşamasındaki dosyalar bu platformlarda görüntülenemez.

7258 sayılı yasanın 5.c maddesine muhalefet nedir?

“Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenleme Hakkında” 7258 numaralı Kanun’un 5. maddesi, bahis ve şans oyunlarına ilişkin belirgin sınırlamalar ve zorunluluklar oluşturur. Bu maddenin ihlal edilmesi genellikle “7258 numaralı yasanın 5/c maddesine aykırı hareket etme” şeklinde adlandırılır.

Bu madde, genelde yasadışı bahis işletmeciliği ve bu türden bahislerde gerçekleşen işlemleri kapsar. 5/c maddesine aykırı hareket etmek, bu maddenin belirlemiş olduğu sınırlamaları ve zorunlulukları çiğnemek demektir. Genelde yasadışı bahis işletmeciliği veya bu tür bir bahiste işlem yapmak şeklinde gerçekleşir. Bu tür bir ihlal, hem para cezası hem de hapis cezası olmak üzere ciddi yaptırımlara yol açabilir. 

Yasa Dışı Bahis Cezası Geldi Ne Yapmalıyım?

Öncelikle avukatınız aracılığıyla cezaya itiraz edilebilmektedir. Bu hususta Karatay Hukuk Bürosu müvekkillerine memnuniyetle hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunacaktır. Ödeme konusunda ise Adliye’de bulunan Cumhuriyet savcılığı İnfaz Bürosu’ndan Vergi Dairesine yazılacak müzekkerenin alınarak bu belgeyle vergi dairesine ödeme yapılması ve daha sonra ödemeye ilişkin dekontun infaz bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir.

Yasadışı Bahis Suçu Parasının Nakline Aracılık Etme Suçu Cezası Nedir?

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bahis Sitelerine Üye Olmak Güvenlik Soruşturması

Kumar, yasa dışı bahis ya da şans oyunları oynamak aynı zamanda ceza hukuku kapsamında suç olduğu için bu suçlardan ötürü hakkınızda verilecek bir mahkûmiyet hükmü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılacak güvenlik soruşturması sonucunda memurluğa alınmanızı engelleyebileceği gibi devam eden memurluk görevinizin de sona ermesi sonucunu doğurabilecektir. Bu sebeplerle asker, polis, bekçi, öğretmenlik vb. memuriyet hedefi olan kimselerin bu suçtan hükümlü olmaları halinde devlet memurluğuna alınmaları engellenebilecektir.

Yorum yapın